O nas

AMEDEUS Centrum Medyczne to zakład leczniczy, udzielający ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Zakład leczniczy prowadzony jest przez:

 

AMEDEUS sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 27/2A, kod pocztowy: 60-509;

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000723890;

wpisana do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod numerem 000000199799;

posiadającą NIP: 7811965717 oraz kapitał zakładowy w wysokości 40.000 złotych.

Numer rachunku bankowego: 61 1750 0012 0000 0000 3884 1297

Kontakt: biuro@amedeus.pl

Amedeus Centrum Medyczne - ul. Jackowskiego 27/2A

Sprawdź dojazd