Kontakt

Amedeus Centrum Medyczne

ul. Jackowskiego 27/2A

60-509 Poznań

rejestracja@amedeus.pl

biuro@amedeus.pl

iod@amedeus.pl (dane osobowe)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) oraz art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) informuję, że:
• Administratorem danych jest firma AMEDEUS SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 27/2a. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celem i zakresem – w ramach wykonywanych obowiązków, w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania stosunku pracy, świadczenia usług oraz prowadzenia współpracy handlowej,
• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz na mocy umów o poufności i/ lub umów o powierzeniu danych osobowych,
• podającemu dane przysługuje prawo do uzyskania informacji, dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz usuwania, prawie do sprzeciwu i do niepodlegania profilowaniu.
• podanie danych jest dobrowolne.
• pozostałe informacje dot. ochrony danych osobowych znajdują się na naszej stronie: www.amedeus.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

Informacje zawarte w korespondencji i załącznikach mają charakter poufny i są przeznaczone wyłącznie dla adresata wiadomości. Jakiekolwiek przeglądanie, ponowne przesyłanie, rozpowszechnianie oraz podejmownaie innych działań w odpowiedzi na tę wiadomość przez osoby lub podmioty nieupoważnione jest zakazane i może być bezprawne. Jeżeli mail zostanie przekazany do niewłaściwego odbiorcy, należy poinformować o tym nadawcę odsyłając wiadomość zwrotnie i trwale usunąć treści z komputera.

The information transmitted is intended only for the addressee and may contain confidential and/or privileged information. Any review, retransmission, dissemination or other use of or taking any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited and may be unlawful. If you received this in error please advise the sender and return it to the address above and delete the material from any computer.

Amedeus Centrum Medyczne - ul. Jackowskiego 27/2A

Sprawdź dojazd