Psychiatra

dr Karolina Ossowska-Andrzejewska

specjalista psychiatra

Ukończyłam studia medyczne na wydziale lekarskim w Poznaniu w 1997 roku. Od 1998 roku pracuję w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na oddziale psychiatrycznym, psychosomatycznym i detoksykacyjnym, a także podczas odbywania staży w Klinice Psychiatrii w Poznaniu i Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aktualnie pracuję na stanowisku kierownika oddziału dla przewlekle psychicznie chorych oraz przyszpitalnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Pracuję również w Poradni Zdrowia Psychicznego w Gnieźnie. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Wiedzę medyczną pogłębiam podczas udziału w szkoleniach i konferencjach naukowych.
W czasie pierwszej wizyty przeprowadzam szczegółowy wywiad medyczny, oceniam stan psychiczny, ustalam diagnozę i podejmuję decyzję dotyczącą leczenia, a w razie konieczności zalecam dalszą diagnostykę. Bardzo proszę o udostępnienie na pierwszej wizycie dotychczasowej dokumentacji medycznej, kart informacyjnych z leczenia szpitalnego (również na innych oddziałach niż psychiatryczne), wyników badań, a także o przygotowanie listy z aktualnie pobieranymi wszystkimi lekami. Na kolejnych wizytach oceniam dotychczasowe wyniki leczenia i wspólnie z Pacjentem ustalam dalszy przebieg terapii.
Nie prowadzę diagnostyki i leczenia osób niepełnoletnich.

Karolina Ossowska-Andrzejewska – ZnanyLekarz.pl

Amedeus Centrum Medyczne - ul. Jackowskiego 27/2A

Sprawdź dojazd