Hematolog

dr Witold Krüger


specjalista chorób wewnętrznych
specjalista hematolog

 

Jestem lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych i hematologii.
Ukończyłem  Akademię Medyczną im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (1996r). Tytuł  specjalisty chorób wewnętrznych uzyskałem w 2007r, a specjalisty hematologii w 2012r.
Od 2000 do 2012 roku byłem asystentem w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, a od 2013 r. pracuję jako starszy asystent w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych SPZOZ MSWiA w Poznaniu.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w poradni specjalistycznej.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób hematologicznych u osób dorosłych, głównie schorzeń  hematoonkologicznych (ostre i przewlekłe białaczki, chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze, szpiczaki plazmocytowe, zespoły mielodysplastyczne, nowotwory mieloproliferacyjne i inne) oraz diagnostyką i leczeniem chorób hematologicznych nienowotworowych (niedokrwistości, małopłytkowości, skazy krwotoczne).

Witold Krűger – ZnanyLekarz.pl 

Amedeus Centrum Medyczne - ul. Jackowskiego 27/2A

Sprawdź dojazd