Psycholog

mgr Natalia Litwinow

psycholog

 

Jestem psychologiem klinicznym – staż specjalizacyjny odbyłam w Katedrze Psychiatrii Akademii Medycznej pod kierunkiem mgr. Wojciecha Lindnera. Jestem również psychoterapeutą terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej (stopień podstawowy). Ukończyłam szereg szkoleń  z zakresu psychoonkologii oraz neuropsychologii (m.in. „Bóle głowy-diagnostyka w badaniu neuropsychologicznym”, „Podstawy neuropsychologii”, „Afazja-badania kliniczne i rehabilitacja”). Pracowałam w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 2  przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu, na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Psychogeriatrycznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie oraz na Oddziale Neurologicznym, Udarowym i  Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala  w Śremie, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wągrowcu oraz w licznych Poradniach Zdrowia Psychicznego.    Pracuję z osobami dorosłymi prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową.

Natalia Litwinow – ZnanyLekarz.pl

mgr Eliza Jabłońska – Janowska
psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, prowadzę diagnozę psychologiczną, psychoterapię oraz szkolenia.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim w 2003 roku. Obecnie kończę 4. rok szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie „Psychologia Kliniczna”, realizowanego w Ginegologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prowadzę psychoterapię w nurcie terapii systemowej indywidualnej i rodzin (ukończyłam etap podstawowy w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu w 2014 roku) oraz w nurcie poznawczo – behawioralnym.  Od 2007 roku pracuje  jako certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 569 wydanym przez Państwową   Problemów Alkoholowych). Od wielu lat współpracuje z różnymi firmami, prowadząc szkolenia z zakresu psychologii (ukończyłam Szkołę Treningu Edukacji Psychospołecznej organizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, w 2004 roku) .  Wiedzę psychologiczną uaktualniam i pogłębiam podczas udziału w stażach zawodowych w ramach specjalizacji Psychologii Klinicznej, superwizjach, szkoleniach i konferencjach naukowych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam  pracując m.in.  w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie im. Oskara Bielawskiego, w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie oraz w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce (w Oddziałach Psychiatrycznych, Oddziałach Leczenia Uzależnień oraz w Oddziałach Leczenia Zespołów Abstynencyjnych), w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Kaliszu oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego w  Kaliszu.

Aktualnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwiga Perzyny w Kaliszu w Oddziale Psychiatrycznym oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Kaliszu. Prowadzę indywidualną praktykę prywatną w ramach Gabinetu Psychologicznego w Kaliszu od 2007 roku.

Pracuję głównie z osobami dorosłymi i młodzieżą, prowadząc diagnostykę psychologiczną (badania psychologiczne), psychoterapię indywidualną i rodzinną.

Jestem członkiem  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.

Eliza Jabłońska-Janowska – ZnanyLekarz.pl

Amedeus Centrum Medyczne - ul. Jackowskiego 27/2A

Sprawdź dojazd