Leczenie migreny

 

dr NATALIA SMOLIŃSKA

specjalista neurolog

Migrena jest przewlekłym schorzeniem neurologicznym dotyczącym około  12 % populacji ogólnej, znacznie częściej występującym u kobiet – z tego powodu cierpi co 6 kobieta! Objawia się silnymi, napadowym bólami głowy z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami, światłowstrętem, nadwrażliwością na dźwięki  i zapachy. Choroba ma falujący przebieg, a napady bólu głowy pojawiają się z różną częstością i natężeniem w ciągu całego  życia.

Chociaż przypadłość ta była znana już w starożytności, to do tej pory nie udało się ostatecznie ustalić przyczyn jej powstawania.   Wiadomo jednak, że niektóre – zwłaszcza skumulowane –    czynniki np. hormonalne, psychoemocjonalne, pokarmowe, a nawet styl życia, mogą wywołać napad bólu. Na szczęście współczesna medycyna potrafi skutecznie leczyć napady migrenowego bólu głowy, jak również znacznie zmniejszać ich częstość.

Ze względu na mnogie okoliczności sprzyjające  migrenie bardzo ważne jest  indywidualne podejście do chorego. Celem terapii jest wykrycie i uświadomienie czynników  prowokujących napady, a także wdrożenie podstawowych zasad leczenia umożliwiających szybkie zwalczenie bólu oraz dokuczliwych objawów towarzyszących. Kompleksowa terapia obejmuje oprócz stosowania środków farmakologicznych także psychoterapię oraz fizykoterapię. Takie podejście zapewnia sukces w walce z migreną.

 

Oprócz możliwości konsultacji ze specjalistą neurologiem oferujemy Państwu wszechstronne i wielopłaszczyznowe podejście do terapii migreny uwzględniające wszystkie aspekty choroby a  prowadzone przez interdyscyplinarny zespół w formule KONSYLIUM „MIGRENA”.  Proponujemy:

 opiekę specjalisty neurologa, który potwierdzi rozpoznanie migreny, a także ustali indywidualny plan dalszego leczenia obejmującego, zależnie od potrzeb, farmakoterapię, psychoterapię czy fizykoterapię

  • konsultację psychologiczną, która umożliwi Państwu rozpoznanie czynników emocjonalnych leżących u podstaw migrenowych bólów głowy oraz pozwoli na lepsze rozumienie i kontrolę stresu psychicznego z możliwością kontynuacji terapii w ramach sesji  indywidualnych lub grupowych
  • fizjoterapię prowadzoną przez wysoko wykwalifikowanego fizjoterapeutę korzystającego ze zróżnicowanych technik masażu, terapii manualnej, mięśniowo-powięziowych technik relaksacyjnych oraz osteopatii.
  • konsultację specjalisty audiologa i foniatry – opcjonalnie, w sytuacji współistnienia zawrotów głowy oraz przy podejrzeniu migreny przedsionkowej

Natalia Smolińska – ZnanyLekarz.pl

Leczenie MIGRENY PRZEWLEKŁEJ toksyną botulinową

dr n. med.  BARBARA MACIEJEWSKA

specjalista neurolog,  specjalista audiolog i foniatra

 

 Toksyna botulinowa typu A w medycynie stosowana jest od prawie 30 lat jako lek przebadany, zarejestrowany, produkowany w specjalnych warunkach, a dzięki temu – bezpieczny i wysoce skuteczny.

Mechanizm działania toksyny botulinowej typu A to hamowanie uwalniania neuroprzekaźnika (acetylocholiny) w płytce nerwowo-mięśniowej. Powoduje to rozkurcz mięśni.  W leczeniu migreny przewlekłej wykorzystuje się głównie efekt przeciwbólowy botuliny, który osiągany jest poprzez blokowanie uwalniania mediatorów stanu zapalnego i mediatorów bólu z zakończeń nerwowych nerwu trójdzielnego. Botulina powoduje spadek uwalniania np. kwasu glutaminowego, substancji P, CGRP oraz ekspresji TRPV-1 (transient receptor potential vanilloid 1) – receptora uczulającego nocyceptory).  Efektywność preparatu BOTOX w leczeniu przewlekłej migreny została udowodniona w randomizowanych badaniach klinicznych, m.in. w badaniu PREEMPT, w którym potwierdzono skuteczność tej terapii po 5 seriach leczenia.

Botulina jest lekiem bardzo bezpiecznym – działa w miejscu wstrzyknięcia, a jej  oddziaływanie ogólnoustrojowe jest znikome lub żadne. Efekt może pojawić się już w ciągu kilku dni, natomiast pełen efekt terapeutyczny uzyskuje się po 5-6 tyg. od zastosowaniu preparatu. Działanie preparatu ustępuje zwykle w ciągu 12 tyg. po wstrzyknięciu.

Kwalifikacja do podania botuliny:

Procedura kwalifikacji i oceny efektu leczenia przewlekłej migreny z użyciem BoNT-A powinna być przeprowadzona wyłącznie przez specjalistę neurologa!

Procedura kwalifikacji opiera się przede wszystkim na analizie wywiadu chorobowego, wyników badań dodatkowych, potwierdzeniu rozpoznania migreny przewlekłej i analizie liczby dni z bólem głowy, ich stopnia nasilenia oraz ewentualnego komponentu polekowego. Szczególnie pomocnym narzędziem w kwalifikacji, a następnie w monitorowaniu efektów terapii jest prowadzenie przez chorego dzienniczka migreny.

Toksyna botulinowa ma także zastosowanie w leczeniu bólów twarzy, powstających w przebiegu zaburzeń narządu żucia i dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych (bruksizm).

RAZ NA ZAWSZE ROZPRAW SIĘ Z MIGRENĄ  !

 

 

 

Amedeus Centrum Medyczne - ul. Jackowskiego 27/2A

Sprawdź dojazd