Leczenie zawrotów głowy

dr n. med. BARBARA MACIEJEWSKA

specjalista audiolog i foniatra

specjalista neurolog

 

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi – czyli choroby błędnika i schorzenia neurootologiczne.

Zawrót głowy to częsty problem dotykający osoby w różnym wieku. Ponieważ dolegliwość ta charakteryzuje się znaczną wieloznacznością, mogą pojawić się trudności w sprecyzowaniu własnych objawów.

Co rozumie się pod pojęciem „zawroty głowy” ?

 • wrażenie ruchu ciała
 • wrażenie nierówności podłoża
 • zachwiania i upadki
 • potykanie się
 • zapadanie się / unoszenie się
 • kołysanie, spadanie
 • wrażenie „nieswojej głowy”
 • trudności w utrzymaniu równowagi
 • uczucie niepewności podczas chodzenia
 • brak wyczucia przestrzeni

Zawroty głowy stanowią objaw wielu chorób ogólnoustrojowych, powiązanych z układem nerwowym, przedsionkowym, sercowo-naczyniowym, z narządem wzroku, z zaburzeniami metabolicznymi. Niejednokrotnie zawroty głowy wywołują lęk, silne napięcie emocjonalne i niepokój pacjenta, ponieważ z jednej strony dolegliwości są bardzo nieprzyjemne i przykre, a z drugiej – nie wiadomo jaka jest ich przyczyna.

W czasie wizyty mogą Państwo liczyć na pełne zrozumienie dla swojego problemu oraz profesjonalną i interdyscyplinarna diagnostykę zawrotów głowy.

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi towarzyszą różnorodnym chorobom, które najczęściej wynikają z uszkodzenia ośrodkowej i/lub obwodowej części narządu przedsionkowego oraz z zaburzeń układu nerwowego. Z tego powodu dużą uwagę w badaniu otoneurologicznym przywiązuje się do oceny oczopląsu. Cechy oczopląsu mogą wskazywać na obwodowe bądź ośrodkowe pochodzenie patologii. Badanie oczopląsu jest stałym i komplementarnym elementem badania podczas wizyty.

Szczególnym problemem, często niediagnozowanym, są położeniowe zawroty głowy tzw. BPPV (ang.: benign paroxysmal positional vertigo). W czasie wizyty wykonuję również diagnostykę tej choroby, z jednoczesnym wysoko skutecznym leczeniem za pomocą manewrów terapeutycznych.

Co można na to poradzić?

 • wprowadzić zindywidualizowane leczenie farmakologiczne, ukierunkowane na przyczynę,
 • zastosować manewry ruchowe
 • wdrożyć rehabilitację ruchową w celu poprawy funkcjonowania układu przedsionkowego i przywrócenia integracji między poszczególnymi układami odpowiedzialnymi za równowagę (czucie głębokie, wzrok, błędnik, ośrodkowy układ nerwowy) – poprawa sprawności lokomocyjnej i koordynacji ruchowej
 • skorzystać z psychoterapii – skuteczna tylko po wykluczeniu przyczyn organicznych, w czynnościowych zawrotach głowy, utrwalonych zachowaniach lękowych (lęk przed zawrotem), migrenie przedsionkowej.

Przebieg wizyty:

 • pogłębiony wywiad
 • badanie kliniczne interdyscyplinarne: audiologiczne, neurologiczne
 • badania dodatkowe otoneurologiczne (w tym m.in. próba kaloryczna, ocena oczopląsu)
 • podsumowanie badań
 • wdrożenie zindywidualizowanego leczenia oraz ukierunkowana rehabilitacja

Z uwagi na złożoność problemu pierwsza wizyta trwa ok. 1h.

 

Neuromodulacja w szumach usznych

Metoda neuromodulacji to jedna z metod leczenia szumów usznych, wykorzystująca desynchronizację pracy nadaktywnych neuronów.

Istnieje coraz więcej doniesień naukowych wskazujących na zaburzenia pracy neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym u osób z szumami usznymi. Neuromodulacja z użyciem aparatu DESYNCRA usuwa nieprawidłową nadaktywną czynność neuronalną na poziomie kory mózgowej, przerywa nieprawidłową impulsację nerwową. Uzyskuje się to dzięki indywidualnie dobranemu programowi dysynchronizacji neuronalnej. W konsekwencji uzyskuje się zmniejszenie głośności i uciążliwości szumów, nawet do całkowitego ich wyeliminowania. Poprawę czynności neuronalnej potwierdzono za pomocą badań EEG.

Warunkiem rozpoczęcia skutecznej terapii tą metodą jest odpowiednia kwalifikacja,  każdorazowo starannie przeprowadzana przed rozpoczęciem leczenia.

Amedeus Centrum Medyczne - ul. Jackowskiego 27/2A

Sprawdź dojazd