Badania kierowców

Przeprowadzamy BADANIA LEKARSKIE osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami (PRAWO JAZDY) kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T oraz osób starających się o przedłużenie ważności prawa jazdy w w/w kategoriach.

Przebieg badania obejmuje wypełnienie przez osobę badaną oświadczenia o stanie zdrowia oraz pełne badanie lekarskie przeprowadzane na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami oraz pomiar glukozy we krwi (za pomocą glukometru). Badanie kończy się wydaniem Orzeczenia Lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
Na badanie należy zgłosić się z dokumentem tożsamości, a w przypadku osób ubiegających się o przedłużenie ważności prawa jazdy, również z aktualnym prawem jazdy.

Przygotowanie do badania:

Ze względu na konieczność oznaczenia poziomu glukozy we krwi, na 2 godziny przed umówioną wizytą należy powstrzymać się od jedzenia oraz picia słodzonych napojów (można pić wodę). Jeśli osoba badana dostarczy aktualny wynik badania glukozy we krwi, badanie glikemii na wizycie nie będzie konieczne.

Amedeus Centrum Medyczne - ul. Jackowskiego 27/2A

Sprawdź dojazd